Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene fanshop.ba prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene fanshop.ba. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene fanshop.ba, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene fanshop.ba, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Prava i obaveze korisnika

FK Željezničar posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja na domeni fanshop.ba. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene fanshop.ba.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice fanshop.ba korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

FK Željezničar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene fanshop.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene fanshop.ba, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene fanshop.ba.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni fanshop.ba se mogu koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. FK Željezničar polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene fanshop.ba smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Sadržaji objavljeni na domeni fanshop.ba se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst.

Politika privatnosti

FK Željezničar u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. FK Željezničar se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene fanshop.ba, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. FK Željezničar može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene fanshop.ba, ili podatke unesene u postupku registracije. FK Željezničar obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. FK Željezničar se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, FK Željezničar može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. FK Željezničar nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Izmjene i stupanje na snagu

FK Željezničar zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni fanshop.ba.

Zadnja izmjena: 11.12.2013.